Be Prepared All In

1900,00 лв.

Изготвяне на цялостен финансово-инвестиционен и застрахователен план

Категория:

Спестяването е ясно като концепция, но не е лесно за изпълнение.  Ние ще Ви покажем конкретни стратегии за повече и по-лесно спестяване. В инвестиционният модул ще Ви запознаем с факта, защо трябва да инвестираме. Ще анализираме Вашият рисков профил и ще изготвим инвестиционен план, съобразен с предпочитанията и нуждите. Също така ще разясним, как да следвате Вашата инвестиционна стратегия и как да увеличите значително възвръщаемостта от нея. Често се случва да заплащате висока застрахователна премия спрямо полученото покритие. Ние ще предложим възможно най-оптималното съотношение.

Този пакет включва следните модули:

1. Спестявай умно – ефективното спестяване е първата крачка към благосъстоянието

 • Спестяване и оптимизация
 • Индивидуален план
 • Личен и семеен бюджет
 • Изготвяне на цялостна спестовна стратегия

2. Инвестирай ефективно – стратегическото и дългосрочно инвестиране е ключът към личния финансов успех

 • Self-directed investing или защо трябва да инвестираме сами?
 • Анализ, оптимизация и спестяване на такси в инвестиционното портфолио
 • Индивидуална оценка на риска
 • Изграждане на устойчива инвестиционна стратегия, която да издържи на циклите и времето

3. Застраховай адекватно – добре обмислената защита е неизменна част от индивидуалния финансов план

 • Съпоставяне между видовете застрахователни продукти
 • Анализ на оптимално покритие и стойност
 • Индивидуален застрахователен профил
 • Изпълнение на застрахователната стратегия
Shopping Cart
Be Prepared All In
1900,00 лв.