Be Prepared Insurance

0,00 лв.

Анализ и консултация по застрахователно покритие

Категория:

Често не си даваме сметка, че застраховките са неизменна част от нашият финансов план. Единствената възможност за постигане на финансово-емоционално спокойствие е чрез осигуряване на адекватна защита за нас и нашите близки.  В този модул ние ще анализираме и предложим най-доброто застрахователно покритие спрямо рисковия Ви профил и вашите нужди.

Този пакет включва следния модул:

1. Застраховай адекватно – добре обмислената защита е неизменна част от индивидуалния финансов план

  • Анализ на съществуващи застрахователни полици
  • Съпоставяне между видовете застрахователни продукти
  • Анализ на оптимално покритие и стойност
  • Индивидуален застрахователен профил

Изпълнение на застрахователната стратегия

 

Shopping Cart
Be Prepared Insurance
0,00 лв.