Be Prepared All

1800,00 лв.

Създаване и имплементиране на инвестиционен и застрахователен план

Категория:

Много хора са се научили да спестяват и се справят блестящо с това. Логичната стъпка обаче е тези спестявания да започнат да „работят“ за Вас. В този план ние ще анализираме, онагледим и обясним, защо трябва да инвестирате. Ще анализираме Вашият рисков профил и ще изготвим инвестиционен план, съобразен с предпочитанията и нуждите. Също така ще разясним, как да следвате Вашата инвестиционна стратегия и как да увеличите значително възвръщаемостта от нея. Също така ще покажем как да защитите себе си и Вашето семейство с най-оптималното застрахователно покритие при най-изгодни финансови условия.

Този пакет включва следните модули:

1. Инвестирай ефективно – стратегическото и дългосрочно инвестиране е ключът към личния финансов успех

  • Защо трябва да инвестираме – единствения начин за изграждане на благосъстояние
  • Self-directed investing или защо трябва да инвестираме сами
  • Анализ, оптимизация и спестяване на такси в инвестиционното портфолио
  • Индивидуална оценка на риска
  • Изграждане на устойчива инвестиционна стратегия, която да издържи на циклите и времето

2. Застраховай адекватно – добре обмислената защита е неизменна част от индивидуалния финансов план

  • Анализ на съществуващи застрахователни полици
  • Съпоставяне между видовете застрахователни продукти
  • Анализ на оптимално покритие и стойност
  • Индивидуален застрахователен профил
  • Изпълнение на застрахователната стратегия
Shopping Cart
Be Prepared All
1800,00 лв.