Услуги

Финансово планиране

Застрахователни услуги

Кредитно рефериране

Ние вярваме, че личното управление на инвестициите е единственият начин за ефективно увеличаване на богатството. Доказан начин за постигане на такъв растеж е притежаването на комбинация от добре структурирано и диверсифицирано портфолио, съобразено със специфичния рисков профил и житейски цели, и прецизно развита стратегия за защита на живота и активите.

Вземането на личните финанси в собствени ръце означава спестяване на такси, данъци и комисиони, а оттам и повишаване на дългосрочната възвръщаемост на портфейла. Ние ще Ви помогнем да оцените толерантността към риска, да структурирате стратегии за инвестиции и защита. Всичко това ще Ви осигури ефективен финансов план за постигане на житейските цели, без да жертвате съня си или онези забавни неща в живота, на които всички се радваме.

Ние не управляваме Вашия капитал – Вие го правите. Ние предлагаме съвети, знания и подробен финансов план, но всеки ще инвестира за своя сметка. Вие контролирате процеса и Вашите финанси. Точно това прави личните финанси наистина ЛИЧНИ. Този подход спестява време, документи и такси, които могат да бъдат избегнати. Ние ще Ви водим и насочваме през целия процес – от оценка на риска през структуриране на портфейл и откриване на сметка (ако все още нямате такава) до механиката на изпълнение на самите сделки.

Нашите планове са подходящи за всички – както за хора, които тепърва започват да се занимават със спестяване и инвестиции, така и за професионални инвеститори, които се нуждаят от преглед, анализ и оптимзиране на портфолиото си.

Всички планове включват от една страна предаване на дългогодишен опит, добри практики и кратки разяснения за основните концепции, а от друга, изготвя конкретни спестовни планове, инвестиционни портфейли и препоръчва необходимото застрахователно покритие.

Shopping Cart