Be Prepared Invest

960,00 лв.

Анализ, диверсифициране и ребалансиране на съществуващ инвестиционен портфейл

Категория:

Спестяването и създаването на инвестиционно портфолио е предизвикателство с което вече сте се справили. За да бъде Вашият успех дългосрочен, трябва да се съобразите с редица фактори.  В този модел ще анализираме инвестиционния Ви портфейл и рисков профил. Ще покажем начини на оптимизация, диверсификация и ребалансиране, за да постигнем ефективност и увеличение на дългосрочната възвращаемост.

Този пакет включва следния модул:

1. Инвестирай ефективно – стратегическото и дългосрочно инвестиране е ключът към личния финансов успех

  • Анализ на съществуващ инвестиционен портфейл
  • Self-directed investing – защо трябва да инвестираме сами
  • Анализ, оптимизация и спестяване на такси при инвестициите
  • Индивидуална оценка на риска
  • Изграждане на устойчива инвестиционна стратегия, която да издържи на циклите и времето
Shopping Cart
Be Prepared Invest
960,00 лв.