Защо да бъдеш подготвен е по-важно от всякога?

Да планирате означава да се подготвите! Трябва ли да го правите и имате ли такава потребност? Защо да се затормозявате, а да не живеете сега и за момента? Можете ли да прогнозирате бъдещето? Особено на фона на последните две години не се ли оказва това един напълно невъзможен процес?

Това са само част от многото въпроси, които всеки един човек си задава в определен етап от своя живот. Отговорите не са еднозначни. Нито категорични. В същността им обаче ги свързва едно – че нищо не се случва „просто така“.  И както във всяка професия и бизнес начинание има план, така и в живота, за да бъдем подготвени и успешни, е нужен такъв. Този план има за цел да постави основите на нещо, което се надяваме да изградим, да постигнем и съответно да бъдем възнаградени с реализирането му и осъществяването на тези наши очаквания.

Но как всъщност планирането да закупим собствено жилище, автомобил, лодка или пътуването до екзотични дестинации може да се превърне в реалност? Как бихме могли да осигурим добро образование за децата ни и да направим всичко възможно, за да ги подготвим за предизвикателствата на утрешния ден? Как?!? Отговорът тук е еднозначен и той е – ако имаме пари! Да, Вие ще кажете, че парите се печелят и харчат, че парите не са най-важното нещо в живота на човека, че много често „развалят“ хората и това ще е вярно, но всъщност без тях, колкото и да искаме, няма как да реализираме нито едно наше желание. Само че, колкото и пари да спечелите, ако не ги управлявате правилно и умно, пак няма да имате успех. Сигурно Ви е познато усещането как парите се „изпаряват“. Имаш доста пари и някак неусетно те са свършили, а дори не знаеш къде, как и защо?

Точно по тази причина Вие имате нужда от финансов план. Какво е това ли? Това е цялостна картина на текущите Ви финанси, Вашите финансови цели и всички спестовно-инвестиционни стратегии, които сте си поставили за постигането им. Целите могат да бъдат всичко, което сте си пожелали, но за да имат някакъв реален шанс за реализация, Вие имате нужда от нещо персонално. Финансов план, който да анализира личната Ви финансова ситуация, рисковия Ви профил, нивото на спестяване, активите, пасивите и направените вече инвестиции, както и необходимостта от защита за предстоящи и неочаквани събития. А всъщност, това е само началото, защото след него идват конкретните действия, поставянето на реални цели, паричното им отражение и времето за постигане.

Сигурно се питате кому е нужно това? Имате добри месечни доходи, печелите и допълнително, позволявате си почти всичко, което Ви е необходимо. За всичко друго, има банки, лизинги и възможности за изплащане. В същото време, след като ги изплатите един ден, ще имате и пенсия, а и евентуално допълнителен доход от активите, придобити през годините на работа.

Да, ама не!

Не, защото често настоящата ситуация се променя толкова неочаквано, че самите Вие не може да повярвате.

Не, защото банките, лизингите и всички останали, които Ви „помагат“ за по-големите покупки всъщност не са Ваши приятели и малко се интересуват дали сте останали без доход или имате моментни затруднения.

Не, защото пенсия за идните поколения трудно ще има, а и това, което евентуално остане, няма да бъде в никакъв случай достатъчно за достойни старини.

Да се надяваме, че ще сме здрави да се справим. Да се надяваме, че децата ще ги възпитаме да бъдат отговорни и да ни помагат, когато те са в активна възраст. Да се надяваме, че няма нищо лошо да ни дойде до главата – природни бедствия, семейни, здравословни или каквито и да било други проблеми. Да се надяваме……но и да не забравяме, че надеждата мори човека. Не сте ли готови за утре, не сте ли подготвени за предстоящото, то нямате шанс да бъдете успешни!

Бъди Подготвен!

Shopping Cart