Христо Делиоланов

Аз вярвам, че непрекъснато трябва да се стремим да избягваме клишираното и закостеняло мислене, базирано на предположения и предубеждения, които често се оказват неточни. Всички имаме нужда от свежа перспектива. Възприятията ни, базиращи се на предположения и предубеждения, ни дават усещане, че имаме пълно разбиране и контрол върху ситуациите, но всъщност ни изправят пред сериозен риск да грешим. А опитът сочи, че това може да доведе до сериозни проблеми във всеки аспект на живота. Вместо да взимаме решения, осланяйки се на това, което мислим, че знаем, винаги е по-добре да задаваме въпроси и да търсим по-подробна и точна информация. Когато става въпрос за сигурността и благосъстоянието Ви, Вие трябва да сте наистина ПОДГОТВЕНИ, а не само да предполагате, че е така.

hd podpis

Екип

Daniel Nikolov

Даниел Николов

Управител

Preslava Nikolova

Преслава Николова

Външен Консултант Застраховане

Milan Galabov

Милан Гълъбов

Финансов Директор

Vladislav Efremov

Владислав Ефремов

Инвестиционен Консултант

Shopping Cart