Разговор за пари, финанси и още нещо… с Иво Иванов

ЛудиАрс попита популярни и успешни личности от различни браншове за тяхното мнение и опит в управлението на личните им финанси. Поводът за тези интервюта е нашата инициатива „Запиши се за Безплатна среща“,

https://ludiars.com/bg/free-consultation/

насочена към грижата за благосъстоянието. Нашите анализи показват, че пренебрежимо малко хора имат собствен пенсионен или финансов план. Освен това, тези които са оставили грижата за парите си на друг, губят до 30% от средствата си.

Бъди подготвен!

Shopping Cart