Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Помощ при пътуване

Застраховка за български и чуждестранни граждани, пътуващи в чужбина, за направените от тях разноски при спешни случаи, злополука u внезапно заболяване. Предназначена е за застраховане на туристи, лица, заминаващи на работа в чужбина, учащи в чужбина. Валидна е за Европа или за целия свят.

Информационен документ

Поръчай онлайн:

 

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login