Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Допълнителна здравна застраховка

Застраховките „Здравна грижа“ и „Здравна грижа ФИКС“ предоставят на работодателите възможност за осигуряване на добра и навременна грижа за здравето на служителите им, както и техните близки.

Health Care Insurance – Risks covered

Application Form – Health Care Fix Insurance

Application Form –  Health Care Insurance

General Terms – Health Care Insurance Risks covered

General Terms – Health Care Insurance

Medical Declaration

Offer – Health Care Fix Insurance for groups up to 19 persons

Offer – Health Care Fix Insurance for groups from 20 up to 49 persons

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login