Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Гражданска отговорност към трети лица

Застраховката покрива, в рамките на договорените лимити на отговорност, всички суми, които застрахованият (юридическо лице) бъде задължен да плати въз основа на съдебно решение или на споразумение за причинени вреди на трети лица. Вредите на трети лица включват: пълна или частична загуба (с изключение на кражба) или повреда на имущество; смърт, трайна и временна неработоспособност вследствие на злополука.

Общи условия

Предложение – декларация

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login