Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Отговорност на изделието

Застраховката покрива (до лимита на отговорност) застрахования (производител и търговец на продукти) за всички претенции и искове за суми, произтичащи от отговорността му за имуществени и неимуществени вреди, в резултат на: смърт или телесно увреждане; загуба или повреда на движимо или недвижимо имущество – причинени на потребителите от всеки дефект на изделие, предмет на застраховката.

Информационен документ

Предложение

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login