Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Злополуки

Застрахователни продукти, предлагащи следните застраховки: “Злополука”, “Злополука на учащи и персонал”, Злополука на спортисти и технически лица, Злополука и помощ при нещастен случай в планината, Доброволна застраховка “Злополука на лицата, пътуващи в моторно превозно средство”.

Информационен документ – Лица в МПС

Информационен документ – Обща

Информационен документ – Помощ в планината

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login