Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Гражданска oтговорност

Покрива гражданската отговорност на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях със застрахованото МПС телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица, за които те носят отговорност, съгласно действащото законодателство.

Моля, прегледайте следните документи, за да можем да изчислим плащанията Ви.

Информационен документ – пътници

Информационен документ – автомобилисти

Поръчай онлайн:

 

 

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login