Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Медицинскa застраховка на чужденци за територията на България

Застраховка на чужденци, които пребивават краткосрочно в България или преминават транзитно през страната, обезщетяваща застрахованото лице за действително извършените медицински разходи за неотложна и спешна медицинска помощ при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, възникнали в срока на действието на застрахователния договор.

Общи условия

Информационен документ

Преддоговорни условия

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login