Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Отговорност на хотелиера и ресторантьора

Застраховката покрива отговорността на хотелиери и ресторантьори за пълна или частична загуба или повреда на имущество (без МПС), както и за причинени смърт, телесни увреждания и/или акутно заболяване вследствие на злополука или в резултат на отравяне след консумация на храни и напитки, предоставени от застрахования на територията на хотела или ресторанта на негови гости, клиенти или посетители при или по повод осъществяване на дейността му. Застраховката може да покрие и причинени вреди на трети лица, произтичащи от гражданската отговорност на хотелиера/ресторантьора.

Информационен документ

Предложение

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login