Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Строително-монтажни рискове

Застраховката е предназначена за инвеститори, предприемачи, изпълнители или подизпълнители на всякакви социално-битови, промишлени, инженерингови и индивидуални строителни обекти. Предмет на застраховката могат да бъдат: цялата строителна площадка; извършваните по договор строително-монтажни работи; материалите; механизацията и оборудването; гражданска отговорност на инвеститора или изпълнителя към трети лица за нанесени имуществени и неимуществени вреди.

Информационен документ

Предложение

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login