Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Застраховка КАСКО

Застраховка за всички марки автомобили за преки материални щети, причинени от: ПТП при пътуване и при паркирано състояние; неизвестни извършители и падащи предмети; кражба и грабеж; вандализъм; пожар и експлозия; природни бедствия и др.

Информационен документ

Предложение

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login