Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Спестяване със защита – Финансово-осигурителен план 20

Продукт, осигуряващ финансова сигурност за Вас и близките Ви в дългосрочен план. Срок от 5 до 25 години. Възможност за избор на валута, размер на вноски и начин на плащане. Продуктът покрива загуба на живот и трайно намалена или загубена работоспособност.

Преддоговорна информация застраховка “Живот”

Общ информационен документ

Общи условия застраховка “Живот”

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login