Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Спестяване със защита – Финансово-осигурителен план 20

Продукт, осигуряващ финансова сигурност за Вас и близките Ви в дългосрочен план. Срок от 5 до 25 години. Възможност за избор на валута, размер на вноски и начин на плащане. Продуктът покрива загуба на живот и трайно намалена или загубена работоспособност.

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login