Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Спестяване със защита – Финансово-осигурителен план с еднократна премия

Финансово-осигурителен план с еднократна премия със срок от 3 до 25 години. Възможност за избор на валута и размер на вноските. Продуктът покрива загуба на живот.

Преддоговорна информация застраховка “Живот”

Основен информационен документ – Преференциална тарифа

Основен информационен документ – Стандартна тарифа

Общи условия

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login