Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Фиксиран доход

Продуктите с фиксиран доход генерират фиксирана годишна доходност, която е известна още при тяхната покупка. Това е консервативна стратегия на инвестиция в облигации, при която рискът е много нисък. Добавянето на внимателно селектирани продукти, с фиксиран доход, към вашето портфолио е един от най-добрите начини да постигнете диверсификация на инвестициите си.

Would you like some more information about Фиксиран доход?

Send request