Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Срочна застраховка Живот

Възможност за по-високо ниво на финансова защита при непредвидени разходи, касаещи здравето Ви. Продукт, със срок от 1 до 25 години, чрез който може да се погрижите за стабилността на стандарта на живот на себе си и близките си при заболяване и злополуки. Продуктът покрива загуба на живот, както и трайно намалена или загубена работоспособност.

Общи условия по срочна застраховка “Живот”

Преддоговорна информация за срочна застраховка “Живот”

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login