Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Срочна застраховка Живот

Възможност за по-високо ниво на финансова защита при непредвидени разходи, касаещи здравето Ви. Продукт, със срок от 1 до 25 години, чрез който може да се погрижите за стабилността на стандарта на живот на себе си и близките си при заболяване и злополуки. Продуктът покрива загуба на живот, както и трайно намалена или загубена работоспособност.

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login