Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Комплексна здравна застраховка

Продукт с разширен обхват на здравна и застрахователна защита. Застраховката осигурява финансова подкрепа не само при болничен престой, но и при определени хирургически намеси или възникване на неочаквани медицински разноски. Срокът на застраховката е от 5 до 25 години.

Общи условия по Комплексна здравна застраховка

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login