Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Застраховка Критични болести

Застраховка със срок от 5 до 25 години, която осигурява финансова подкрепа при настъпване на определени животозастрашаващи заболявания, състояния или събития.

Общи условия по застраховка “Критични болести”

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login