Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Застраховка Злополука Експрес

Едногодишна застраховка, която покрива загуба на живот или трайно загубена работоспособност вследствие на злополука.

Информационен документ

Преддоговорна информация

Общи условия по застраховка “Злополука (експрес)”

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login