Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Застраховка за чужденци, пребиваващи в България

Застраховка за чужденци, пребиваващи временно в България или преминаващи транзит през страната. При възникване на непредвидени и неотложни медицински разходи вследствие на злополука и/или акутно заболяване получавате застрахователно плащане с лимит до 60 000 лв.

Информационен документ

Общи условия

Преддоговорна информация

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login