Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Застраховка Живот Експрес

Защита и повече сигурност за Вас и близките Ви с еднократна вноска за период от една година. Продуктът покрива загуба на живот вследствие на злополука или заболяване, както и трайно загубена или намалена работоспособност вследствие на злополука.

Преддоговорна информация по индивидуална рискова застраховка “Живот” (експрес)

Информационен документ

Общи условия за индивидуална рискова застраховка “Живот” (експрес)

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login