Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Спестяване със защита – Застраховка Живот в полза на дете

Застраховка, която осигурява финансова подкрепа за децата Ви, в случай че не сте способни да работите по здравословни причини. Срок от 5 до 25 години, валута и размер на вноски по избор. Продуктът покрива загуба на живот и трайно намалена или загубена работоспособност.

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login