Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Спестяване със защита – Застраховка Живот в полза на дете

Застраховка, която осигурява финансова подкрепа за децата Ви, в случай че не сте способни да работите по здравословни причини. Срок от 5 до 25 години, валута и размер на вноски по избор. Продуктът покрива загуба на живот и трайно намалена или загубена работоспособност.

Преддоговорна информация застраховка “Живот”

Основен информационен документ

Общи условия застраховка “Живот”

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login