Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Инвестиция със защита – Застрахователно-инвестиционен план

Алтернативен начин за спестяване и вариант за инвестиция, която носи доходност. Продуктът покрива загуба на живот и е със срок от 6 до 20 години, като размерът на вноските е по избор.

Общи условия по застраховка “Живот”, свързана с инвестиционен фонд

Основен информационен документ

Преддоговорна информация за застраховка “Живот”, свързана с инвестиционен фонд

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login