Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Инвестиция със защита – Застрахователно-инвестиционен план с еднократна премия

Продукт с еднократно плащане, позволяващ спестените Ви средства да бъдат инвестирани и да Ви донесат по-висока доходност. Срок от 6 до 20 години с възможност за удължаване. Продуктът покрива загуба на живот.

Общи условия по застраховка “Живот”, свързана с инвестиционен фонд

Преддоговорна информация за застраховка “Живот”, свързана с инвестиционен фонд

Основен информационен документ

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login