Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Services

Children’s risk insurance


Insurance product that provides financial support by dangerous diseases and conditions of the child. Общи […]

Read more

Рискова детска застраховка


Продукт, осигуряващ средства при възникване на тежки заболявания или състояния на детето. Общи условия

Read more

Допълнителна здравна застраховка


Застраховките „Здравна грижа“ и „Здравна грижа ФИКС“ предоставят на работодателите възможност за осигуряване на добра […]

Read more

Supplementary health insurance


The products Health care and Health care FIX offer to the employers an opportunity to […]

Read more

Трудова злополука


Застраховка за работници и/или служители, работещи в предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, […]

Read more

Compulsory Labour Accident Insurance


Insurance for employees working in enterprises where the occupational injury rate is equal or higher […]

Read more

Professional Indemnity Insurance


In some professions the law provides for liability of the practitioners in case of breach […]

Read more

Отговорност при използването на огнестрелно оръжие


Tази застраховка ще обезщети застрахования / физическо или юридическо лице/ за всички суми, ненадхвърлящи договорените […]

Read more

Застраховка Здравна грижа


Read more

Застраховка Здравна грижа


Read more

Life Insurance


Insurance providing an opportunity for extended coverage and protection in case of unforseen events conserning […]

Read more

Срочна застраховка Живот


Възможност за по-високо ниво на финансова защита при непредвидени разходи, касаещи здравето Ви. Продукт, със […]

Read more