Срочна застраховка Живот

Възможност за по-високо ниво на финансова защита при непредвидени разходи, касаещи здравето Ви. Продукт, със срок от 1 до 25 години, чрез който може да се погрижите за стабилността на стандарта на живот на себе си и близките си при заболяване и злополуки. Продуктът покрива загуба на живот, както и трайно намалена или загубена работоспособност.

Общи условия по срочна застраховка „Живот“

Преддоговорна информация за срочна застраховка „Живот“

Допълнителна информация

Влезте в профила си, за да получите достъп до файловете с документация и специални оферти.

Вход