Застраховка Злополука Експрес

Едногодишна застраховка, която покрива загуба на живот или трайно загубена работоспособност вследствие на злополука.

Информационен документ

Преддоговорна информация

Общи условия по застраховка „Злополука (експрес)“

Допълнителна информация

Влезте в профила си, за да получите достъп до файловете с документация и специални оферти.

Вход