Застраховка Живот Експрес

Защита и повече сигурност за Вас и близките Ви с еднократна вноска за период от една година. Продуктът покрива загуба на живот вследствие на злополука или заболяване, както и трайно загубена или намалена работоспособност вследствие на злополука.

Преддоговорна информация по индивидуална рискова застраховка „Живот“ (експрес)

Информационен документ

Общи условия за индивидуална рискова застраховка „Живот“ (експрес)

Допълнителна информация

Влезте в профила си, за да получите достъп до файловете с документация и специални оферти.

Вход