Отговорност при използването на огнестрелно оръжие

Public liability insurance for use of firearms

Tази застраховка ще обезщети застрахования / физическо или юридическо лице/ за всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на отговорност, които последният въз основа на съдебно решение или постигнато споразумение бъде задължен да плати по предявени искове за имуществени и неимуществени вреди на трети лица, причинени вследствие използване на оръжие от застрахования или негови служители.

Моля, прегледайте следните документи, за да можем да изчислим плащанията Ви:

Безплатна консултация

Вземете нещата в свои ръце и сами създайте своето богатство! Не е нужно да сте експерт, за да постигнете финансов успех. Научете как с безплатна среща с ЛудиАрс.

Пакети

Shopping Cart