Be Prepared Insurance

Често не си даваме сметка, че застраховките са неизменна част от нашият финансов план. Единствената възможност за постигане на финансово-емоционално спокойствие е чрез осигуряване на адекватна защита за нас и нашите близки.  В този модул ние ще анализираме и предложим най-доброто застрахователно покритие спрямо рисковия Ви профил и вашите нужди.

Този пакет включва следния модул:

  1. Застраховай адекватно – добре обмислената защита е неизменна част от индивидуалния финансов план
  • Анализ на съществуващи застрахователни полици
  • Съпоставяне между видовете застрахователни продукти
  • Анализ на оптимално покритие и стойност
  • Индивидуален застрахователен профил

Изпълнение на застрахователната стратегия